Grupa ERBUD

Zdjęcie wieżowca, ujęcie z dołu.

Dzięki zdywersyfikowanej działalności, dokonujemy transferów kompetencji między segmentami. Możemy korzystać ze wsparcia specjalistów z różnych obszarów,  którzy dzielą się swoją wiedzą i szerokim doświadczeniem.

Dariusz Grzeszczak, prezes zarządu Grupy ERBUD

Co znajdziesz w dziale
Grupa ERBUD

Struktura grupy kapitałowej

Zdjęcie panoramiczne budynku.
Zdjęcie panoramiczne budynku.

Grupę ERBUD tworzą spółki wyspecjalizowane w różnych usługach budowlanych. Zakres naszych realizacji obejmuje budownictwo kubaturowe, hydrotechniczne, inżynieryjno-drogowe, energetykę odnawialną, serwis dla przemysłu i energetyki oraz obiekty modułowe z drewna. 

Segmenty działalności

Budownictwo modułowe

To ekologiczne, w 90% drewniane budownictwo modułowe. Z takich modułów – jak z klocków – wznoszone są m.in. trwałe, kilkupiętrowe konstrukcje, takie jak szpitale, akademiki, hotele czy szkoły. 90% prac budowlanych wykonywanych jest na linii montażowej w fabryce niedaleko Torunia, co niesłychanie skraca czas inwestycji i pozwala zachować najwyższą, powtarzalną jakość.

Zdjęcie ułożonego drewna (desek).

Budownictwo kubaturowe

Rocznie realizujemy około 140 projektów – od najbardziej śmiałych i wymagających, po te mniej śmiałe, choć nadal wymagające. Inwestorzy, którzy decydują się na współpracę z ERBUDEM wiedzą, że zawsze mogą liczyć na realizację projektu tak, jak się umówiliśmy – zgodnie z założeniami, terminowo i pod pełną kontrolą. Oferujemy budowę od A do Z.

Zdjęcie budynku.

Energetyka odnawialna i budownictwo inżynieryjne  

Jesteśmy liderem w branży odnawialnych źródeł energii w Polsce i czołowym wykonawcą infrastruktury dla OZE, w szczególności farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych. Kilkunastoletnie doświadczenie ONDE zdobyło realizując inwestycje różne w skali i stopniu skomplikowania, a efekty mierzone są nie tylko w MW, ale przede wszystkim w zaufaniu inwestorów.

Na pierwszym planie kwiat słonecznika, na drugim planie wiatrak energetyczny.

Budownictwo i serwis dla przemysłu i energetyki

To unikalna w tej branży, kompleksowa usługa inżynierska obejmująca wszystkie etapy funkcjonowania różnego typu obiektów przemysłowych i energetycznych. Spółka pomaga opracować projekt, wybudować obiekt i uruchomić jego urządzenia oraz przeprowadzać później niezbędne prace serwisowe.

Zdjęcie pracowników Erbud w stroju firmowym na terenie budowy

Spółki

ERBUD SA

ERBUD SA to spółka dominująca, od której zaczęła się historia naszej Grupy. Z rodzinnej firmy budowlanej usytuowanej na przedmieściach Torunia wyrośliśmy na silną Grupę realizującą inwestycje z zakresu budownictwa kubaturowego.  

Grupa ONDE
Logo spółki ONDE S.A.

ONDE S.A. buduje farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne, czyli odnawialne źródła energii. Spółka specjalizuje się również w budownictwie drogowo-inżynieryjnym, które jednak stanowi znacznie mniejszą część zamówień ONDE.
W skład Grupy wchodzi spółka IDE Projekt - biuro projektowe świadczące usługi projektowe dla sektora OZE.

MOD21 Sp. z o.o. i MOD21 GbmH
Logo spółki MOD21 Sp. z o.o.

MOD21 Sp. z o.o. to spółka wyspecjalizowana w nowoczesnym, ekologicznym budownictwie modułowym z drewna. Nowoczesny zakład produkcyjny znajduje się w Ostaszewie pod Toruniem. 
MOD21 GmbH wykonuje obiekty kubaturowe oraz inżynieryjne i energetyczne w Niemczech i Belgii.

JV WMER Matoc Sp. z o.o.

JV WMER Matoc Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonawstwie obiektów budowlanych i inżynieryjnych na zlecenie wojska USA stacjonującego w Polsce na mocy umów międzynarodowych. Takie obiekty podlegają prawodawstwu USA i charakteryzują się rygorystycznymi wymogami. 

ERBUD Industry Centrum Sp. z o.o.
Logo spółki ERBUD Industry Sp. z o.o.

ERBUD Industry Centrum Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem, modernizacją, budową, remontami, stałym serwisem obiektów, instalacji, urządzeń w energetyce, gazownictwie i górnictwie.  

ERBUD Holding Deutschland GmbH
Logo ERBUD group.

ERBUD Holding Deutschland GmbH zarządza własnym majątkiem oraz nabywa inne podmioty. Jest także usługodawcą dla swoich spółek zależnych oraz innych spółek zagranicznych Grupy ERBUD. W skład spółki wchodzą IKR GmbH oraz IVT Weiner + Reimann GmbH.

ERBUD International Sp. z o.o.

ERBUD International Sp. z o.o. realizuje kontrakty generalnego wykonawcy i podwykonawcy w Polsce, zaś na rynkach zagranicznych specjalizuje się w robotach budowlanych stanu surowego. 

ERBUD Shared Services
Logo spółki ERBUD SHARED SERVICES

ERBUD Shared Services to spółka świadcząca usługi księgowe i kadrowe dla Grupy. 

Relacja z otoczeniem

Zdjęcie pracownika Erbud w stroju firmowym na terenie budowy

Jesteśmy dużą grupą budowlaną. Nasze rozbudowane łańcuchy wartości traktujemy nie tylko jako biznesową przewagę konkurencyjną, ale w równym stopniu jako szansę na kształtowanie zrównoważonego wpływu Grupy ERBUD i promocję zasad ESG. Myślimy o firmach dostarczających nam materiały i usługi szerzej niż tylko „tu i teraz”, traktując je jako ważne ogniwo naszego łańcucha.

Wielkość naszej Grupy pozwala nam tworzyć zdywersyfikowaną geograficznie siatkę dostawców. Na każdej budowie współpracujemy z co najmniej kilkudziesięcioma firmami zewnętrznymi i jeśli jest to możliwe – sięgamy po partnerów z lokalnego rynku. Wspieramy rozwój przedsiębiorstw i społeczeństw bliskich realizowanej inwestycji oraz ograniczamy wpływ na środowisko związany z transportem. Jednocześnie część zakupów organizujemy centralnie – ma to miejsce szczególnie w przypadkach, gdy skala naszej działalności pozwala na wynegocjowanie znacząco lepszych warunków dostawy.

Angażowanie interesariuszy

Zdjęcie kobiety omawiający plan projektu.

Dobre i złe informacje o naszej Grupie przekazujemy zainteresowanym stronom zawsze tak samo – szybko, rzetelnie, uczciwie i w pełnym wymiarze. Uwzględnienie interesu społecznego i środowiskowego jest w naszej opinii kluczowym warunkiem prawdziwego zrównoważonego rozwoju organizacji – wierzymy, że aby go dobrze poznać, trzeba najpierw poznać interesariuszy i wypracować odpowiednie kanały komunikacji.

Mapę naszych kluczowych interesariuszy tworzą podmioty wewnętrzne i zewnętrzne – zarówno te, na które wpływamy my, jak i te, które wpływają na nas. Stały dialog z tymi grupami to ważny element zarówno naszej Strategii ESG jak i procesów należytej staranności. Opinie i interesy zainteresowanych stron, mają znaczenie dla niektórych aspektów naszej strategii i wywierają wpływ na niektóre decyzje dotyczącego przyszłego kierunku rozwoju Grupy. 

Kobieta (po lewej) i mężczyzna (po prawej) uściskają dłonie.

Istotni interesariusze Grupy ERBUD: 

 • pracownicy  
 • dostawcy  
 • podwykonawcy  
 • klienci (inwestorzy, zleceniodawcy)  
 • instytucje finansowe - fundusze inwestycyjne, banki 
 • inwestorzy giełdowi  
 • media  
 • studenci/ stażyści/ uczelnie wyższe  
 • podmioty wspierające Fundację  
 • społeczności lokalne  
 • organizacje rządowe

Strategia ESG

Zdjęcie pracownika Erbud w stroju firmowym na terenie budowy

STRATEGIA ESG 

Strategiczne kierunki rozwoju Grupy ERBUD – ujęte w perspektywie 2030 roku – są nierozerwanie związane ze zmianami klimatu i koniecznością transformacji polskiego i europejskiego budownictwa. Chcemy pozostać liderem zielonej transformacji wśród firm sektora budowlanego w Polsce.

Strategiczne kierunki naszego rozwoju biznesowego wspiera przyjęta w 2022 roku Strategia ESG Budujemy Odpowiedzialnie. Strategia nawiązuje do naszych trzech wartości korporacyjnych – innowacyjności, bezpieczeństwa i odpowiedzialności.

Budujemy odpowiedzialnie” opiera się na trzech filarach – w każdym z nich zdefiniowaliśmy cele stojące przed naszą organizacją:  

 • Innowacyjność - czyli innowacyjne rozwiązania dla środowiska
  • Osiągnięcie neutralności klimatycznej - redukcję emisji bezpośrednich o 40% oraz emisji pośrednich o 20% do 2040 roku.
  • Zwiększanie efektywności w zakresie GOZ, selektywna zbiórka i utylizacja odpadów na placach budowy, promowanie recyklingu materiałów budowlanych.
  • Prowadzenie regularnego monitoringu śladu węglowego w całym łańcuchu wartości i podejmowanie działań na rzecz redukcji.
  • Redukcja zużycia energii o 10%. Wdrożenie środków mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w procesach budowlanych i w zarządzaniu jednostkami stacjonarnymi na budowach i biurami grupy.
  • Zrównoważone inwestycje, m.in.: OZE, drewniane budownictwo modułowe (budownictwo niskoemisyjne) i modernizacja przemysłu. Inwestycje w nowoczesne i ekologiczne technologie budowlane, odnawialne źródła energii oraz technologie związane z zielonym budownictwem.
 • Bezpieczeństwo – czyli bezpieczne warunki pracy dla pracowników własnych, pracowników w łańcuchu wartości i lokalnych społeczności
  • 0 wypadków ciężkich i śmiertelnych.
  • Zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, w tym odpowiedniego szkolenia w zakresie BHP oraz dbanie o ergonomię miejsc pracy dla pracowników własnych oraz pracowników w łańcuchu wartości.
  • Podnoszenie kwalifikacji i rozwój pracowników.
  • Wspieranie i promowanie różnorodności w branży budowlanej. Promowanie równości płci, różnorodności etnicznej i kulturowej, a także eliminacja wszelkich form dyskryminacji.
  • Dialog ze społecznością - utrzymywanie otwartego dialogu z lokalnymi społecznościami, aby zrozumieć ich potrzeby i obawy związane z realizacją projektów budowlanych.
 • Odpowiedzialność – czyli odpowiedzialne relacje i działania
  • Wdrażanie rozwiązań związanych z odpowiedzialnym zarządzaniem łańcuchem wartości.
  • Promowanie transparentności, uczciwości i etyki w prowadzeniu biznesu, a także stosowanie się do wszystkich obowiązujących przepisów i norm prawnych.
  • Implementacja skutecznych systemów zarządzania ryzykiem, które obejmują aspekty ESG.
Zdjęcie pracowników Erbud w stroju firmowym na terenie budowy