Grupa ERBUD

Zdjęcie wieżowca, ujęcie z dołu.

Mówi się, że dobry biznes powinien stać na dwóch nogach. W Grupie ERBUD mamy tych nóg znacznie więcej. Wiele lat temu bardzo poważnie podeszliśmy do kwestii dywersyfikacji naszej działalności, dzięki czemu jesteśmy organizacją odporną na rynkowe zawirowania i gotową na wyzwania przyszłości.

Dariusz Grzeszczak, prezes zarządu Grupy ERBUD

Co znajdziesz w dziale
grupa ERBUD

Struktura grupy kapitałowej

Zdjęcie panoramiczne budynku.
Zdjęcie panoramiczne budynku.

Grupę ERBUD tworzą spółki wyspecjalizowane w różnych usługach budowlanych. Zakres naszych realizacji obejmuje budownictwo kubaturowe, hydrotechniczne, inżynieryjno-drogowe, energetykę odnawialną, serwis dla przemysłu i energetyki oraz obiekty modułowe z drewna. 

Segmenty działalności

Budownictwo modułowe

To ekologiczne, w 90% drewniane budownictwo modułowe. Z takich modułów – jak z klocków – wznoszone są m.in. trwałe, wielopiętrowe konstrukcje, takie jak szpitale, akademiki, hotele czy szkoły. 90% prac budowlanych wykonywanych jest na linii montażowej w fabryce niedaleko Torunia, co niesłychanie skraca czas inwestycji i pozwala zachować najwyższą, powtarzalną jakość.

Zdjęcie ułożonego drewna (desek).

Budownictwo kubaturowe

Rocznie realizujemy około 140 projektów – od najbardziej śmiałych i wymagających, po te mniej śmiałe, choć nadal wymagające. Inwestorzy, którzy decydują się na współpracę z ERBUDEM wiedzą, że zawsze mogą liczyć na realizację projektu tak, jak się umówiliśmy – zgodnie z założeniami, terminowo i pod pełną kontrolą. Oferujemy budowę od A do Z.

Zdjęcie budynku.

Energetyka odnawialna i budownictwo inżynieryjne  

Jesteśmy liderem w branży odnawialnych źródeł energii w Polsce i czołowym wykonawcą infrastruktury dla OZE, w szczególności farm wiatrowych i instalacji fotowoltaicznych. Kilkunastoletnie doświadczenie ONDE zdobyło realizując inwestycje różne w skali i stopniu skomplikowania, a efekty mierzone są nie tylko w MW, ale przede wszystkim w zaufaniu inwestorów.

Na pierwszym planie kwiat słonecznika, na drugim planie wiatrak energetyczny.

Budownictwo i serwis dla przemysłu i energetyki

To unikalna w tej branży, kompleksowa usługa inżynierska obejmująca wszystkie etapy funkcjonowania różnego typu obiektów przemysłowych i energetycznych. Spółka pomaga opracować projekt, wybudować obiekt i uruchomić jego urządzenia oraz przeprowadzać później niezbędne prace serwisowe.

Zdjęcie kominów.

Spółki

ERBUD SA

ERBUD SA to spółka dominująca, od której zaczęła się historia naszej Grupy. Z rodzinnej firmy budowlanej usytuowanej na przedmieściach Torunia wyrośliśmy na silną Grupę realizującą inwestycje z zakresu budownictwa kubaturowego.  

ONDE S.A.
Logo spółki ONDE S.A.

ONDE S.A. buduje głównie farmy wiatrowe oraz fotowoltaiczne, czyli odnawialne źródła energii. Spółka specjalizuje się również w budownictwie drogowo-inżynieryjnym, które jednak stanowi znacznie mniejszą część zamówień ONDE. 

MOD21 Sp. z o.o.
Logo spółki MOD21 Sp. z o.o.

MOD21 Sp. z o.o. to spółka wyspecjalizowana w nowoczesnym, ekologicznym budownictwie modułowym z drewna. Nowoczesny zakład produkcyjny znajduje się w Ostaszewie pod Toruniem.  

MOD21 GmbH
Logo spółki MOD21 GMBH

MOD21 GmbH wykonuje obiekty kubaturowe oraz inżynieryjne i energetyczne w Niemczech i Belgii. 

JV WMER Matoc Sp. z o.o.

JV WMER Matoc Sp. z o.o. specjalizuje się w wykonawstwie obiektów budowlanych i inżynieryjnych na zlecenie wojska USA stacjonującego w Polsce na mocy umów międzynarodowych. Takie obiekty podlegają prawodawstwu USA i charakteryzują się rygorystycznymi wymogami. 

ERBUD Industry Sp. z o.o.
Logo spółki ERBUD Industry Sp. z o.o.

ERBUD Industry Sp. z o.o. zajmuje się projektowaniem, modernizacją, budową, remontami, stałym serwisem obiektów, instalacji, urządzeń w energetyce, gazownictwie i górnictwie.  

ERBUD Holding Deutschland GmbH
Logo ERBUD group.

ERBUD Holding Deutschland GmbH zarządza własnym majątkiem oraz nabywa inne podmioty. Jest także usługodawcą dla swoich spółek zależnych oraz innych spółek zagranicznych Grupy ERBUD. W skład spółki wchodzą IKR GmbH oraz IVT Weiner + Reimann GmbH.

ERBUD International Sp. z o.o.

ERBUD International Sp. z o.o. realizuje kontrakty generalnego wykonawcy i podwykonawcy w Polsce, zaś na rynkach zagranicznych specjalizuje się w robotach budowlanych stanu surowego. 

ERBUD Shared Services
Logo spółki ERBUD SHARED SERVICES

ERBUD Shared Services to spółka świadcząca usługi księgowe i kadrowe dla Grupy. 

Relacja z otoczeniem

Zdjęcie pracownika w stroju firmowym na pierwszym planie, na drugim planie kran budowlany.

2022 rok nie był łatwym czasem na rynku budowlanym, a sytuacja była daleka od stabilizacji i możliwości trafnego przewidywania wydarzeń. Ostudzenie rynku, zmniejszenie inwestycji mieszkaniowych, ograniczenie popytu na materiały budowlane oraz wybuch wojny na Ukrainie spowodowały falę spekulacji. Zaobserwowaliśmy nowe na rynku zjawiska, takie jak np. oferty ważne tydzień lub 48 godz. Jednocześnie ceny energii elektrycznej wzrosły nawet kilkakrotnie. Dopiero w IV kwartale 2022 roku sytuacja zaczęła się stabilizować. Ceny materiałów budowlanych przestały rosnąć, a oferty zaczęły być ważne na okres 2-4 miesięcy.  

W Grupie ERBUD wyszliśmy z tych wszystkich zawirowań obronną ręką. W trudnych momentach zaprocentowały nasze budowane od wielu lat partnerskie i oparte na solidnych fundamentach relacje z dostawcami. Dzięki nim mogliśmy zapewnić ciągłość i terminowość dostaw na nasze place budowy. 

Angażowanie interesariuszy

Zdjęcie kobiety omawiający plan projektu.

W Grupie ERBUD jesteśmy przekonani, że warunkiem zrównoważonego rozwoju każdej organizacji jest uwzględnienie szerszego interesu społecznego i środowiskowego, a kluczem do tego jest odpowiednie zarządzanie relacjami z interesariuszami. Mapę naszych kluczowych interesariuszy tworzą podmioty wewnętrzne i zewnętrzne – zarówno te, na które wpływamy my, jak i te, które wpływają na nas.  

Dwie spółki tworzące Grupę ERBUD są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych – standardem w naszej grupie są działania spełniające wymogi Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GWP 2021, które podkreślają wagę przejrzystej i rzetelnej polityki informacyjnej.  

Kobieta (po lewej) i mężczyzna (po prawej) uściskają dłonie.

Istotni interesariusze Grupy ERBUD: 

 • pracownicy  
 • dostawcy  
 • podwykonawcy  
 • klienci (inwestorzy, zleceniodawcy)  
 • instytucje finansowe - fundusze inwestycyjne, banki 
 • inwestorzy giełdowi  
 • media  
 • studenci/ stażyści/ uczelnie wyższe  
 • podmioty wspierające Fundację  
 • społeczności lokalne  
 • organizacje rządowe

Strategia ESG

Zdjęcie mężczyzny w stroju firmowym i kasku ochronnym z nadrukiem ERBUD.

STRATEGIA ESG 

Na fundamentach znamy się jak mało kto w Polsce – zrównoważony rozwój traktujemy jako fundament przyszłości Grupy ERBUD. Jesteśmy świadomi wpływu jaki wywieramy na otocznie i uwzględniamy wpływ, jaki otocznie wywiera na nas. Zrównoważony rozwój jest integralną częścią naszej strategii biznesowej i kierunkiem działań na przyszłość.  

Jesteśmy budowlańcami i zawsze działamy z planem. Dlatego przygotowaliśmy w Grupie ERBUD strategiczny plan „Budujemy odpowiedzialnie”. Jego główne założenia to:  

 • wspieramy i promujemy różnorodność w branży budowlanej – 20% kobiet na stanowiskach kierowniczych, gender gap pay 3% 
 • Do 2025 roku udział energii odnawialnej w naszym miksie energetycznym zwiększymy do 20% 
 • Szukamy rozwiązań w ramach gospodarki obiegu zamkniętego 
 • Wdrożymy rozwiązania związane z odpowiedzialnym zarządzaniem łańcuchem wartości 
 • Do 2030 roku planujemy osiągnąć neutralność klimatyczną (NetZero) 
 • Rozwijamy biznes nastawiony na inwestycje zrównoważone poprzez m.in.: OZE, drewniane budownictwo modułowe, modernizację przemysłu, zielone certyfikaty.  
Zdjęcie pracownika w stroju firmowym na tle budynków.