Środowisko

Zdjęcie panoramiczne wiatraka energetycznego.

Zdajemy sobie sprawę z naszej odpowiedzialności. Nie możemy, jako branża, po prostu jakby nigdy nic pracować i budować tak, jak robiliśmy to przez setki lat.

Bartosz Wiśniewski, dyrektor pionu BHP

Co znajdziesz w dziale
środowisko

Klimat

Wiemy, że musimy działać.

Mamy świadomość niezwykle dużej roli budownictwa dla emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych do atmosfery. Szacuje się, że udział sektora w całości emisji gazów cieplarnianych generowanych do atmosfery wynosi blisko 40%. Wychodząc z poczucia odpowiedzialności i zrównoważonego sposobu realizacji naszego biznesu, kontynuujemy i rozwijamy działania, które służą zmniejszeniu tempa negatywnych zmian klimatycznych. Mamy kompetencje w kierunku projektowania i tworzenia instalacji proekologicznych, głównie farm fotowoltaicznych oraz farm wiatrowych, a także w zakresie budownictwa modułowego z drewna, czy budynków spełniających warunki certyfikacji BREEAM oraz LEED.

40% redukcja emisji gazów cieplarniach do 2040

40 %

Panoramiczne ujęcie wiatraków energetycznych.

10% redukcja zużycia energii  

10 %

Panoramiczne ujęcie wiatraków energetycznych.

Do 2050 uzyskanie neutralności klimatycznej

2050

Panoramiczne ujęcie fotowoltaicznych.

wyprodukowanie ok. 100 tys. m2 powierzchni modułów rocznie do 2026  

100000

Ujęcie budynku.

Jesteśmy liderem realizacji procesu transformacji energetycznej w branży budowlanej w Polsce i Europie środkowo-wschodniej. Nasza Polityka Klimatyczna na lata 2020-2050 uznaje minimalizację śladu węglowego za jeden z najważniejszych elementów strategicznych naszej działalności.

Emisje

Podejmujemy systematyczne działania związane z kształtowaniem świadomości pracowników w zakresie oszczędzania zużycia energii elektrycznej w biurach i na budowach, oszczędnej jazdy samochodem, zachęcania do optymalizacji przejazdów pracowników oraz rozwijanie różnych form aktywności na budowach. Najlepszym przykładem jest budowa realizowana przez dział budownictwa drogowego ONDE w Koszalinie, który uruchomił w 2022 roku pionierską instalację fotowoltaiczną zamontowaną na dachu kontenerów zaplecza socjalnego. 20 modułów o łącznej mocy 10 kWp dostarcza energię do zaplecza budowy Drogi Wojewódzkiej 152.

Wedle celów zawartych w polityce klimatycznej ERBUD SA emisje gazów cieplarnianych Grupy ERBUD do roku 2030 spadną o 30% w zakresie Scope 1 oraz o 40% w zakresie Scope 2 do roku bazowego 2020. Wielkości emisji bezpośrednich po zestawieniu z przychodami Grupy wykazują już 12,24% spadku emisji na jednostkę przychodu, a do roku bazowego spadek aż o 34,35 %, co potwierdza skuteczne działania Grupy ERBUD związane z optymalizacją wykorzystania własnych zasobów sprzętowych.

Gospodarka obiegu zamkniętego

Wiemy, że prawidłowo prowadzona gospodarka materiałowa i odpadowa ma realne przełożenie na ilości wytwarzanych odpadów, a tym samym na poziom oddziaływania na środowisko. Odpady w naszej Grupie powstają w wyniku robót budowlanych. Planujemy i prowadzimy takie działania, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość.

Zdjęcie budynku.

Gospodarkę obiegu zamkniętego w Grupie ERBUD najsilniej wspiera spółka MOD21 specjalizująca się w budownictwie z drewnianych modułów. Drewno to jeden z najbardziej ekologicznych surowców budowlanych. Przy racjonalnej polityce gospodarowania zasobami jest on w pełni odnawialny. Pozyskiwany przez nas materiał pochodzi z certyfikowanych plantacji, gdzie w miejsce ściętych drzew sadzone są nowe.